برترین وبسایت اجاره منزل مبله در شیراز ثبت اقامتگاه کاملا رایگان!!!
آپارتمان 2 خواب پاسداران شیراز
1000000 تومان
User

آپارتمان 2 خواب پاسداران شیراز

پاسداران - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار پاسداران، پاسداران 62، پاسداران 62/1

 • اتاق 2
 • متراژ 90
 • ظرفیت 3-5
آپارتمان 2خواب قدوسی شیراز
1100000 تومان
User

آپارتمان 2خواب قدوسی شیراز

پاسداران - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار پاسداران، پاسداران 62، پاسداران 62/1

 • اتاق 2
 • متراژ 110
 • ظرفیت 4-4
آپارتمان مبله در پل معالی آباد
1200000 تومان
User

آپارتمان مبله در پل معالی آباد

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، بلوار میرزای شیرازی، میرزای شیرازی 24

 • اتاق 2
 • متراژ 130
 • ظرفیت 4-5
آپارتمان مبله تاچارا شیزار واحد 3
1100000 تومان
User

آپارتمان مبله تاچارا شیزار واحد 3

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، بلوار میرزای شیرازی، میرزای شیرازی 24، 24 میرزای شیرازی غربی

 • اتاق 2
 • متراژ 130
 • ظرفیت 4-5
آپارتمان مبله 2 خواب تاچارا شیراز
1000000 تومان
User

آپارتمان مبله 2 خواب تاچارا شیراز

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، بلوار میرزای شیرازی، میرزای شیرازی 24

 • اتاق 2
 • متراژ 125
 • ظرفیت 4-7
آپارتمان مبله در میرزا شیرازی 6
900000 تومان
User

آپارتمان مبله در میرزا شیرازی 6

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، بلوار میرزای شیرازی، میرزای شیرازی 24، 24 میرزای شیرازی غربی

 • اتاق 2
 • متراژ 120
 • ظرفیت 4-6
آپارتمان مبله در شیراز پل معالی آباد
800000 تومان
User

آپارتمان مبله در شیراز پل معالی آباد

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، بلوار میرزای شیرازی، میرزای شیرازی 24، 24 میرزای شیرازی غربی

 • اتاق 1
 • متراژ 75
 • ظرفیت 2-3
منزل مبله تاچارا شیراز
750000 تومان
User

منزل مبله تاچارا شیراز

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، بزرگراه امام خمینی

 • اتاق 2
 • متراژ 80
 • ظرفیت 2-3
آپارتمان مبله قدوسی شرقی
1300000 تومان
User

آپارتمان مبله قدوسی شرقی

قدوسی شرقی - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار پاسداران، پاسداران 62، پاسداران 62/1

 • اتاق 4
 • متراژ 170
 • ظرفیت 7-10
آپارتمان مبله صدا سیما(قدوسی شرقی)2خواب
1000000 تومان
User

آپارتمان مبله صدا سیما(قدوسی شرقی)2خواب

پاسداران - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار پاسداران، پاسداران 62، پاسداران 62/1

 • اتاق 2
 • متراژ 100
 • ظرفیت 3-4
آپارتمان مبله پاسداران 2 خواب
1100000 تومان
User

آپارتمان مبله پاسداران 2 خواب

پاسداران - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار پاسداران، پاسداران 62، پاسداران 62/1

 • اتاق 2
 • متراژ 110
 • ظرفیت 4-5
آپارتمان مبله در شیراز پاسداران واحد 4
1100000 تومان
User

آپارتمان مبله در شیراز پاسداران واحد 4

پاسداران - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار پاسداران، پاسداران 66، پاسداران 66/2

 • اتاق 2
 • متراژ 80
 • ظرفیت 3-4